Ochrana osobných údajov

Súhlas s použitím osobných údajov a so spracovaním súborov cookies.

Používateľ

internetovej aplikácie s názvom InteliMail dostupnej v sieti Internet z internetovej adresy www.intelimail.sk a www.imservice.sk, týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je INTELIMAIL, s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 3784/3B, Košice - mestská časť Juh 040 01 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli spracované a použité výlučne prevádzkovateľom:

prevádzkovateľom

akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;

akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;


Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre:

zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;

marketingové účely;

poskytovanie osobných údajov tretím osobám;

zaradenie osobných údajov do databázy;

sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;


Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa ust. § 28 a následne zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:

automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;

v písomnej podobe;


Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Súhlas je konkludentne poskytnutý otvorením (použitím) vyššie popísanej internetovej aplikácie alebo kliknutím na tlačítko s nápisom “Odoslať” dostupnom z internetovej adresy www.intelimail.sk/sk/trial.php.


Súbory cookies


Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňuje internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, nakoľko bez nich by prechádzanie siete Internet bolo omnoho zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepší využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vaším potrebám. Súbory cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštívenej internetovej stránky.


Druhy súborov cookies

Dočasné súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prehliadania týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vašeho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vašeho prehliadača. Dočasné cookies sa po zatvorení prehliadača vymažú.

Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opakovane navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.


Využívanie súborov cookies

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda Vaše súbory cookies, vrátane dočasných a trvalých, spracovávame.

Tento súhlas je udelený na dobu 12 mesiacov.

Internetové prehliadače obvykle obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavení Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či celkom zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu Vášho internetového prehliadača.


Účel použitia súborov cookies

K personalizácií obsahu a reklám, k poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

Súbory cookies využívame, okrem účelu uvedeného v predchádzajúcom odstavci, len pre účely stanovené v obchodných podmienkach.Zmeniť nastavenia Cookies

Začínate s e-mail marketingom? Hľadáte novú platformu?

Ak si nie ste istý, či je pre vás InteliMail vhodným riešením, spokojne sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.


InteliMail vnáša do marketingu e-shopov úplnú automatizáciu, ľahkosť, intuíciu, smart inteligenciu a neustále inovácie.

2024 © INTELIMAIL s.r.o. Všetky práva vyhradené.